0aFirma Yamaha udostępniła piątą z kolei aktualizację przeznaczoną dla instrumentu GENOS. System oznaczono numerem 1.41. Poniżej lista zmian, które zostały uwzględnione w ramach update’u.

Przeczytaj również: Yamaha Genos vs Yamaha Tyros 5 - najistotniejsze różnice

 genos_look3

Wykaz zmian wprowadzonych w ramach wydania v1.10

 • Dodano wsparcie dla funkcji Audio Multi Recording

 • Dodano wsparcie dla oprogramowania Yamaha Expansion Managera – w skrócie YEM (dotyczy wydania v2.5.0 oraz nowszych)

 • Dodano wsparcie dla Audio Styli dostępnych z poziomu rozszerzeń (Expansion Audio Styles)

 • Rozszerzono możliwości funkcji Search o banki pamięci z plikami registracji

 • Dodano możliwość szybkiej identyfikacji statusu sieci bezprzewodowej z poziomu wyświetlacza

 • Zmieniono sposób komunikowania statusu przez przycisk RECORDING (sygnalizacja świetlna)

 • Poprawiono nazwy wybranych programów Voice

 • Poprawiono ustawienia OTS dla wybranych styli oraz barw

 • Poprawiono wydajność transmisji danych MIDI w obu kierunkach

 • Poprawiono wydajność procesu przetwarzania danych w momencie dużego obciążenia instrumentu

 • Wprowadzono inne bliżej niezdefiniowane przez producenta poprawki

 • Dodano możliwość zapisania dodatkowych parametrów w ramach pamięci registracyjnej

  • Arpeggio Velocity

  • Arpeggio Gate Time

  • Arpeggio Unit Multiply

  • Style Retrigger Rate

  • Style Retrigger On/Off

  • Style Retrigger On/Off & Rate

[Aktualizacja: 22-02-2018] Wykaz zmian wprowadzonych w ramach wydania v1.20

 • Dodano możliwość przeszukiwania zawartości pod kątem: Voice, Style, Song, Multi Pad, oraz Playlist
 • Dodano możliwość jednoczesnego odtwarzania kilku mulatipadów w ramach Audio Link Multi Pads
 • Dodano możliwość odczytu styli audio bezpośrednio z pamięci USB
 • Styl Creator został wzbogacony o możliwość edycji styli audio
 • Dodano możliwość zaznaczenia zestawu Drum Kit z folderu Expansion (okno ustawień perkusji w Style Creatorze)
 • Dodano możliwość rejestrowania sygnału pochodzącego ze stylu audio jak również Audio Link Multi Padu (z poziomu funkcji Audio Multi Recording)
 • Dodano możliwość ustawienia jak zachować ma się odtwarzany Multi Pad w chwili, gdy zakończone zostanie odtwarzanie stylu, gdy rozpocznie się odtwarzanie zakończenia stylu
 • Dodano możliwość ustawienia cyz odtwaryanie stzlu oray Multi Padu ustaje w chwili kiedy zatrzymane zostaje odtwaranie pliku MIDI (z poziomu okna usatwień Song Setting)
 • Dodano możliwość wyboru czcionki w ramach wyświetlanych tekstów przypisanych do Audio Songów
 • Dodano możliwość przywołania kategorii Ensemble Voice w chwili przywołania Voice Selection
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy oknami"Menu 1" oraz "Menu 2" poprzez wciśnięcie przycisku MENU
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy odtwarzaczem "Dual Player" a "Song List" poprzez wciśnięcie przycisku SONG na wyświetlaczu z poziomu Song Playback
 • Aktualne położenie odtwarzanego STYLU/MIDA (bar/beat) widoczene jest na ekranie głównym
 • Aktualne położenie odtwarzanego STYLU/ (bar) widoczene jest na w oknie Style Creator
 • Nowy parametr w ramach LIVE CONTROL - "Keyboard Volume." (ten przypisano domyślnie do suwaka nr 9)
 • Dodano ekran "Regist Bank Edit"
 • Dodano możliwośc przydzielenia 4 nowych funkcji do przycisków programowalnych: Regist Bank Information, Regist Bank Edit, Style Information, Multi Pad Edit
 • Wprowadzono ponad 20 poprawek (FIX-ów)
 • Dodano nową funkcję: Voice Guide. Tę można swobodnie przypisać do przycisków ASSIGNABLE czy kontrolera nożnego.
 • Wprowadzono usprawnienia w ramach One Touch Settings
 • Inne

[Aktualizacja: 10-04-2018] Yamaha nie śpi. Właśnie zaprezentowała kolejne wydanie systemu operacyjnego oznaczonego numerem 1.30

Poniżej lista zmian wprowadzonych w stosunku do wydania 1.30

 • Usprawnienia w interfejsie użytkownika
 • Możliwość wyświetlenia zawartości wyświetlacza na większym monitorze (oficjalne wspacie)
 • Zwiększono elastyczność w programowaniu kontrolerów
 • Nowe funkcjonalności w ramach Live Control
 • Inne, których nie zdradza producent

Przed aktualizacją do v 1.40

Podoba mi się jak użytkownicy Genosa na forum https://www.psrtutorial.com/ analizują zapowiedź Yamahy dotyczącej nowego systemu operacyjnego słowo po słowie……dosłownie.

Kluczowe słowa z zapowiedzi? "Extensive update..." - co w wolnym tłumaczeniu oznacza, dużą aktualizację (choć w mojej ocenie filmowa zapowiedź niespecjalnie na to wskazuje).

Nie da się ukryć, że użytkownicy cieszą się na sam fakt aktualizacji, i chyba ta radość przesłania zapowiadane funkcjonalności, które spektakularnymi nie są.

Czas oczekiwania na update to już niecały miesiąc – możemy to tłumaczyć koniecznością dogłębnych testów celem uniknięcia niepotrzebnych bugów. Z drugiej strony to doskonały marketing i forma promocji, która napędza sprzedaż, bo przecież sprzedawcy mogą informować przyszłych klientów, iż instrument otrzyma bezpłatną aktualizację.

Intryguje kwestia wsparcia dla monitorów zewnętrznych, która przecież działa w obecnym kształcie (choć z opóźnieniem) – i tutaj można przypuszczać, że tego opóźnienia nie będzie.

Na forum szeroko dyskutuje się kwestie zmian do interfejsu analizując kadr z promocyjnego wideo. Dyskutuje się również kwestie dodatkowych dwóch ikonh informacjach wyświetlanych na stronie głównej wskazujących wartości transpozycji oraz tempa.

Osobiście nie oczekiwałbym zbyt wiele po tak szumnie zapowiadanej aktualizacji. Być może wszystko już zostało powiedziane (poprzez film reklamowy). Myślę, że dla większości użytkowników wspomniane zmiany mogą okazać się kompletnie nietrafione (nie wnoszące niczego nowego).

[Aktualizacja: 28-06-2019] Yamaha udostępniła  kolejną aktualizację oznaczoną numerem 1.40

Poniżej lista zmian: 

 • Rozszerzono możliwości w zakresie funkcji Live Control - funkcje, które możemy przypisać podzielono na kategorie oraz rozszerzono ich ilość. Takie działanie znacznie ułatwia poruszanie w ramach funkcji Live Control
 • Tryb wyświetlania song listy współpracuje z przyciskami Song B (do tej pory współpracował on z przyciskami Song A)
 • Użytkownik będzie mogł zobaczyć działanie przypisanych przycisków z poziomu wyskakującego dodatkowego okna
 • Użytkownik będzie mógł na stałe zapisać informację na temat użytej w tekstach czcionki
 • Podzielono okno sekcji Song pojawiające się podczas zapisu do pamięci registracyjnej na "MIDI Song" oraz "Audio Song"
 • Dezaktywowano opcję umożliwiającą przełączanie się pomiędzy odtwarzaczami, jak również przełączania się w trybie song list mode podczas odtwarzania plików
 • Genos z powodzeniem przeczyta pliki MIDI o wielkośći do 3 MB
 • Wywołanie ekranowych gałek czy suwaków poprzez naciśnięcie nie spowoduje natychmiastowej zmiany ich wartości a jedynie wybór.
 • Zwiększono ilość wyświetlanych informacji w oknie głównym 

[Aktualizacja: 06-08-2019] Yamaha udostępniła  kolejną aktualizację oznaczoną numerem 1.41

Poniżej lista zmian: 

 • Dodano możliwość przypisana do kontrolera nożnego funkcjonalności umożliwiającej aktywowanie/dezaktywowanie danej warstwy: Left, Right 1, Right 2, Right 3 jak i mikrofonu
 • Usunięto problem powodujący nieprawidłowe działanie oprogramowania w pewnych sytuacjach (tych producent nie opisał_
 • Usunięto problem powodujący nieprawidłową pracę wybranych przypisywanych funkcji na zewnętrznych sterownikach MIDI
 • Usunięto błąd polegający na niewłaściwym ładowaniu ustawień informacji o aktywacji/dezaktywacji sekcji Part ON/OFF przyporządkowanych do przycisków Assignable oraz ładowanych w ramach pamięci registracyjnej czy pliku zawierającego ustawienia w ramach kopii zapasowej.

 

Przebudowane okno główne pozwala na pierwszy rzut oka uchwycić to, co dzieje się podczas gry.


1: measure / beat / tempo:  sekcja wyświetla bieżącą pozycję (metrum / rytm / tempo) w stylu lub utworze MIDI

2: Górna oktawa / transpozycja: sekcja wyświetla informacje na temat transpozycji otawowej oraz półtonowej

3: Sekcja Songu: Wyświetla informacje o metrum, tempie i bieżącej pozycji utworu

4: Sekcja stylu: Aktualna pozycja automatycznego akompaniamentu, blokada tempa

 genos_update2

 • Rozszerzono możliwości wyświetlania różnych informacji na zewnętrznym ekranie

 genos_look3

Link do pobrania: https://pl.yamaha.com/pl/support/updates/firm_genos.html 

Jak poprawnie zainstalować aktualizację dla Yamahy Genos?

Uwaga:

 • do instalacji wymagany jest pendrive (sformatowany wcześniej w instrumencie) o pojemności co najmniej 500 MB

 • W trakcie procesu instalacji nie wolno wyłączać zasilania oraz usuwać pamięci USB

 

Procedura instalacji systemu operacyjnego dla Yamahy Genos (krok po kroku):

 

 1. Pobierz Firmware dla instrumentu (link poniżej)

 2. Rozpakuj plik (ZIP) na komputerze

 3. Podłącz pamięć USB i skopiuj rozpakowane pliki (*.prg) na pamięć przenośną

 4. Podłącz pamięć do instrumentu

 5. Upewnij się, że pamięć jest właściwie wpięta

 6. Przytrzymując przycisk STYLE CONTROL [START/STOP] uruchom instrument włączając go przyciskiem POWER ON

 7. Postępuj wg informacji wyświetlanych na ekranie

 8. Po zakończeniu procesu instalacji WYŁĄCZ instrument

 

Procedura weryfikacji aktualnie zainstalowanego wydania systemu operacyjnego dla Yamahy Genos

 

 1. Włącz instrument i poczkaj na pojawienie się ekranu startowego

 2. Naciśnij przycisk [MENU]

 3. Wybierz [Utility] z poziomu wyświetlacza a następnie [System]

 4. Sprawdź czy wersja zainstalowana odpowiada tej z aktualnego upgrade