Program Fruity Loops posiada wiele użytecznych generatorów - które nie są odpowiedzialne za produkowanie brzmienia - jak to ma miejsce w przypadku wtyczek Vsti, ale modyfikują np. sample itd. Ten artykuł ma na celu przybliżenie Wam dwóch moim zdaniem najciekawszych tego typu wtyczek obecnych na pokładzie fl studio.

 1. Fruity Slicer

Fruity Granulizer


Generatory te znajdziecie... patrz obrazek powyżej: Jednak najlepszym sposobem ładowania konkretnej próbkido danego generatora jest kliknięcie kontekstowym myszy na próbkę, którą chcemy załadować i wybranie z menuodpowiedniego polecenia (próbki najlepiej odnaleść za pomocą przeglądarki).

 Fruity Granulizer - to wtyczka wykorzystująca granularną technologię syntezy. Synateza glanuralna dzieli próbkę na wiele małych kawałków (granulek). Te kawałeczki są odgrywane w zależności od ustawień wtyczki. Możemy swobodnie regulować długość jak i odległości między kawałkami. Syntezę glanuralną możemy wykorzystywać do rozciągania sampli bez zmieniania ich wysokości. Możemy ją wykorzystywać do tworzenia wielu użytecznych efektów. Wszystkie parametry wtyczki mogą być automatyzowane.

parametry :
sekcja gains (1)
 • Attack wheel (ATT) - ustawienie parametru attaku i długości opóźnienia dla każdej granulki
 • Grain Hold wheel (HOLD) - określa dłógość każdej granulki
 • Grain Spacing wheel (G.SP) - sprawuje kontroję nad przerwami pomiędzy granulkami Ustawienie gałki w prawo powoduje zwolnienie odtwarzania, ustawienie gałki w lewo powoduje większe "odstępy" pomiędzy granulkami dzwięku (szybsze odtwarzanie).
 • Wave Spacing wheel (W.SP) - paramert ten określa ilość granulek jakie są generowane z danej próbki załadowanej do fruity granulizera. Zakres działania; -300% to 300%. Mała wartość to większa ilość generowanych granulek - ustawienie ujemnej wartości tego parametru powoduje, że granulki odtwarzane są wstecznie.
 • Sample Start wheel (START) - za pomocą tej gałki możesz ustawić, od którego miejsca zacznie być odgrywana próbka. Przekręcając gałkę maksymalnie w lewo - sampel odtwarzany jest od początku.
Uwaga: Jeśli chcesz, aby próbka była odtwarzania w normalny sposób ustaw gałki Grain Spacing i Wave Spacing na 100%.


Sekcja effects (2)

 • Stereo Separation wheel (PAN) - im bardziej przekręcisz gałkę w prawo, tym bardziej granulacja próbki będzie panoramowana na prawy kanał. Aby dezaktywować ten efekt, należy gałkę przekręcić maksymalnie w prawo.
 • Effect Depth wheel (FX.D) - to ustawienie pozwala na ustawienie amplitudy filtra LFO. Przekręcając gałkę w prawo zwiększamy wartość amplitudy. Aby wyłączyć filtr LFO należy przekręcić gałkę maksymalnie w lewo.
 • Effect Speed wheel (FX.S) - określenie szybkości działania LFO w przerwach pomiędzy granulkami.
 • Randomness wheel (RAND) - powoduje dowolną kolejność odtwarzania granulek. Przekręcając gałkę w prawo zwiększamy działanie efektu.


Sekcja transjentów (3)
Przydatna w przypadku załadowania do pluginu dowolnej pętli perkusyjnej.

 • Hold - ustawienie długości albo też transienów ziaren
 • Switch -
  • OFF - transienty są niedostępne;
  • USE REGIONS - dokonanie podziału na podstawie informacji zapsanej w próbce (o ile takowa jest dostępna)
  • DETECT - wykrywa transienty, o ile taka informacja zamisana jest wewnątrz próbki

Sekcja czasu (3)

 • Loop switch - kiedy włączone, próbka odtwarzana jest w pętli.
 • Hold switch - kiedy wciśnięte, nie zmienia się odtwarzana część próbki.
  Ten sam efekt możemy uzyskać kiedy parametr wave spacing posiada ustawienie 0%.
 • Key To - powoduje mapowanie klawiszy klawiatury.
Fruity Slicer wykorzystuje algorytm wykrywania tempa beatu, następnie dzieli sampla na kawałki i sprawia, że te są widoczne jako oddzielne nuty w Piano Roll. Jeżeli załadujemy próbkę posiadającą zapisane w sobie informacje o regionach (kawałkach - na jakie ma zostać podzielona) - Fruity slicer automatycznie te regiony wykryje i podzieli próbkę zgodnie z nimi.
Parametry
 • BPM / BEATS controls - ustawienie tempa oraz liczby uderzeń dla sampla wczytanego do Beat slicera. Wartości te są najczęściej automatycznie określane na podstawie informacji zapisanej w beacie, w przeciwnym wypadku generator sam próbuje "odgadnąć" tempo i długość pętli.
 • Open sliced beat groove button () - za pomocą tego buttona otwiera się pliki *.Zgr. Nie są to jadnak sample a pliki stworzone w programie BeatSlicer/BeatCreator - zawierające informacje o różnych ustawieniech odnoszących się do danej próbki.
 • Open and slice up a sample button () - pozwala na wczytanie dowolnej próbki (*.WAV, Recycle *.REX / *.RCY / *.RX2 itd.) i automatyczne jej pocięcie.
 • Open beat slicer button () - wybór metody pocięcia załadowanej próbki:
 • Use Sample Built-In Slicing - pozwala na załadowanie informacji o tym jak ma zostać podzielona nasza próbka z innej próbki.
 • Dull / Medium / Sharp Auto-slicing - opcja pozwalająca na poszatkowanie próbki według z góry zdefiniowanych punktów podziału.
 • 1/6 Beat, 1/4 Beat ... Beat - tnie pętle według zadanej miary.
 • None - cała pętla traktowana jest jako jeden kawałek. m(nie jest w ogóle pocięta).
 • Zero cross check slices - Kiedy zbyt mocno potniemy naszą próbkę - będziemy słyszeć tzw. "kilknięcia" - aby się ich pozbyć należy dodatkowo zaznaczyć pocję Zero cross check slices - a "kliknięcia" znikną.
 • Open BeatSlicer - otwiera załadowaną próbkę w programie BeatSlicer albo Beat Creator - jest to oddzielny program, który wymaga dodatkowej rejestracji - a pozwala na dokładniejszą obróbkę sampli.
{mospagebreak}Dump beat to piano roll button () - pozwala na przeniesienie pociętej pętli do piano roll w ten sposób, że każdy plasterek stanowi odrębną nutę. Po kliknięciu Allows you to "dump" the beat to the Piano Roll. PO kliknięciu rozwija się lista dostępnych gotowych ustawień.
 • Normal - zapisuje nuty do piano roll dostosowywując ich długość do tempa projektu.
 • Reverse - powoduje odtwarzanie całęj pętli od tyłu.
 • Random - każdy plasterek jest umieszczony w dowolnym miejscu w piano roll z zachowaniem ich długości. Sekwencja zmienia się za każdym ponownym wywołaniem presetu random.
 • Flatten (groove) - odtwarzany jest tylko jeden z plasterków jednak jego beat odnosi się do pętli pierowtnej.
 • Shift Up / Shift Down - powoduje przesunięcie wszystkich plasterków o jeden w górę (shift up) albo w dół (shift down).
 • Quantize / Swing - kwantyzacja wszystkich plasterków składających się na beat/swing - dodaje polotu każdemu plasterkowi (sprawdź sam)
 • Accentuate Beat - pierwszy plasterek odtwarzany jest z większą wartością velocity (głośności)
 • Pitch Up Beat - każdy plasterek nieparzysty posiada zwiękdzoną wartość parametru pitch.
 • Widen Stereo - powoduje panoramowanie poprzez odtwarzanie kolejnych plasterków naprzemiennie w kanale: lewym, prawym, lewym... itd.
 • Crazy - coś w stylu randomizera, który przypisuje dowolne wartości panoramy, pitch i głośności każdemu kawałkowi pociętej próbki.
 • Stutter (half) / Stutter Quarter - dzieli każdy kawałek na kolejne dwa (half) lub cztery (quarter) kawałki.
 • Original Length - przenosi pociętą na plasterki próbkę do piano roll z jednoczesnym dostosowaniem tempa jej odtwarzania z tempem utworu.
  • (1)Pitch Shift slider (PS) - suwak, za pomocą którego możemy zmienić wartość parametru pitch (wysokości) do całej pętli jednocześnie. Ustawienie suwaka na środku jest jednoznaczne z oryginalną wartością parametru pitch pętli.
  • (1)Fill Gaps slider (FILL GAPS) - suwak powodujący zozciąganie końcówek każdego plasterka skłądającego się na pętlę. W celu automatycznego dostosowania parametru stretch (rozciągnięcia) wyswtarczy kliknąć myszą kontekstowym na suwak i wybrać z menu autodetect.
  • (2)Auto Dump switch - kiedy włączone, Fruity Slicer dostosowywuje automatycznie próbkę do pierwotnego tempa utworu. Jeżeli zmienimy tempo utworu, to i nasza próbka automatycznie dostosuje się do niego.
  • (3)Auto-fit switch - kiedy dostępne - załadowana pętla dostosowuje się do tempa naszego projektu.
  • (4)Play to End - kiedy włączone, każdy plasterek gra od końca.
  • (5)DeClick - zastosuj w celu wprowadzenia niewielkiego zgłośnienia\ściszenia do każdego z plasterków. Przydatne, kiedy chcemy usunąć tzw. "kliknięcia".
  • (6)Attack slider (ATT) - zastosuj w celu wyciszenia plasterka.
  • (6)Decay slider (DEC) - zastosuj w celu zgłośnienia plasterka.
  Podgląd na pociętą próbkę przedstawia w graficzny sposób wygląd całego pociętego już sampla. Czerwone pionowe linie oddzielają poszczególne plastry.


  Właściwości danego plasterka. Na obrazku obok wyświetlony jest w powiększeniu plasterek, który na zdjęciu wyżej zaznaczony jest czerwoną obwódką.

Operacje jakie możemy wykonać na każdym plasterku

 

Wybierając "drum name" możemy wybrać z menu inną nazwę dla plasterka.

 

Klikając na wartość (G#3) - patrz obrazek wyżej, możemy zmienić przypisanie odtwarzania tego plasetrka do innego klawisza na klawiaturze.

Zaznaczając "reverse" odwracamy tenże plasterek.Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.