Od czasu pojawienia się wersji v4.0, mikser we fruity loops znacząco się zmienił - na lepsze oczywiście. Jego obecny wygląd prezentuje poniższy obrazek. Jest on niezbędny, a praca z nim jest bardzo przyjemna i nie powinna nikomu przysparzać żadnych kłopotów...

...a jeśli tak nie jest szczerze polecam treść tego artykułu, po którym wszelkie niejasności zostaną rozwiane. I to co do tej pory wydawało się nie osiąganle - stanie się dostępne za pośrednictwem kilku kliknięć myszki.

 

Zanim usłyszysz jakikolwiek sygnał audio, którego źródłem jest np. wtyczka Vsti w Twoim projekcie, sygnał ten musi przejść przez mikser. Mikser przetwarza brzmienie za pomocą wbudowanych weń sekcji filtrów oraz filtrów zewnętrznych, które możemy uruchomić z poziomu miksera (wszelkie efekty). Program fl studio dostarczany jest z wieloma wysokiej klasy efektami takimi choćby jak;

 • reverb
 • phraser
 • flanger
 • delay itd.

Ponieważ FL Studio posiada otwartą architekturę zatem nie musimy ograniczać się jedynie do efektów wbudowanych w aplikację, wynika to z faktu, że Fl Studio wspiera szereg standardów.

Domyślnie sygnał z każdej wtyczki vsti kierowany jest do ścieżki master. Jednak dzięki dodatkowym 4 ścieżkom typu "send" oraz kierowaniu sygnału do dowolnego wejścia mamy nieograniczone możliwości tworzenia łańcuchów efektów, przez które przechodzi nasz miksowany dźwięk.

Okno miksera wywołujemy za pomocą skrótu klawiaturowego F9 lub z panela głównego :Mikser w fl studio zawiera 64 wejścia, 4 tory wysyłkowe i jedną ścieżkę master, na którą to kierowany jest ostatecznie sygnał. Wejścia w mikesrze wyświetlane są po 16 na raz. W celu uzyskania dostępu do pozostałych należy użyć selektora (2).

Opis elementów składowych miksra (patrz pierwszy screen)

 1. Menu miksera
 2. Wybór grupy ścieżek
 3. Solo Switch - przełącznik pozwalający odsłuchać brzmienie utworu, w którym dźwięk przechodzi przez wybraną ścieżkę.
 4. Ścieżki miksera
 5. Ustawienie panoramy dla poszczególnych ścieżek miksera
 6. Ustawienie głośności dla poszczególnych ścieżek miksera
 7. Ścieżka master - to na nią kierowany jest ostatecznie sygnał ze wszystkich ścieżek
 8. Wskaźniki wysterowania
 9. Ścieżki wysyłkowe
 10. Miejsce, gdzie ładujemy efekty
 11. Właściwości poszczególnych ścieżek
 12. Sekcja odpowiedzialna za kierowanie sygnałem wejściowym i wyjściowym (dosłownie).
 • A. Effect Pop-up Menu - rozwijane menu
 • B. Effect Name (Label) - nazwa efektu - etykieta
 • C. Effect Mute - wyciszenie działania efektu
 • D. Effect Mix Level - ustawienie stopnia miksowania dzwięku przechodzącego przez efekt

Na każdą ścieżkę w mikserze można maksymalnie nałożyć do 8 efektów. W celu otworzenia efektu należy rozwinąć menu (A) i wybrać jeden z efektów. Aby zobaczyć pełną listę dostępnych efektów należy kliknąć na More...
W celu usunięcia efektu należy jeszcze raz rozwinąć menu (A) i z podmenu wybrać None. W celu np. pominięcia danego efektu załadowanego na mikser, nie musimy koniecznie go wyrzucać, aby zniwelować jego działanie - wystarczy użyć opcji mute (C). Za pomocą gałki (D) możemy określić w jakim stopniu miksowany sygnał ma przechodzić przez dany efekt. Ustawienie gałki maksymalnie w prawo daje 100 % efektu.

Effect Menu - opis poszczególnych opcji w menu (A)

Select - pozwala na umieszczenie we slocie danego efektu, który wybieramy z listy. Efekty te jednocześnie są na tzw. liście ulubionych. W przypadku, gdy zainstalujemy jakiś nowy efekt, aby stał się widoczny z poziomu listy ulubionych należy wybrać "more... " a następnie refresh > fast scan recommend. Nowo zainstalowane pluginy będą podświetlone na czerwono. Zaznaczając obok nazwy pluginu ikonkę z literką "F" dodajemy tenże plugin do listy ulubionych.
 • Presets - zawiera listę dostępnych gotowych ustawień wtyczki. Na samym dole znajdziemy polecenia; Randomize i Hybridize. Randomize zmienia ustawienia w sposób chaotyczny, hybridize - powoduje, że nowy preset w połowie będzie posiadał ustawienia gotowego presetu a w połowa ustawień będzie dowolna.
 • Browse Presets - rozwija w przeglądarce folder z dostępnymi dla danego pluginu gotowymi ustawieniami.
 • Save Preset as - pozwala na zapisanie własnego ustawienia danego pluginu (presetu). Ten zapisywany jest w postaci pliku *.Fst.
 • Last Tweaked Parameter - opcja użyteczna w przypadku wtyczek posiadających swój własny interface wyświetlająca okienko z ostatnio modyfikowanym parametrem wtyczki (opcja dotyczy tylko tych parametrów, które daje się automatyzować).
 • Browse Parameters - rozwija panel parametrów wtyczki danego efektu w przeglądarce. lista ta zawiera te parametry, które mogą być automatyzowane.
 • Link to MIDI Controller - pozwala na sprawowanie kontroli nad wtyczką za pomocą zewnętrznego sterownika.
 • View Editor - pokazuje/ukrywa okno interface'u wtyczki.
 • Set Name - nadaje nową nazwę wtyczce.
 • Smart Disable - opcja przydatna dla tych, którzy nie posiadają szybkich komputerów. Powoduje ona wstrzymanie pracy wtyczek efektów jeżeli przez 4 sekundy nie będzie przechodził przez blok efektów żaden sygnał. Pluginy automatycznie zaczynają pracować, kiedy dźwięk przepuszczany jest przez te efekty (których praca uprzednio została wstrzymana). Opcja ta działa w sposób bardzo płynny nie powodując żadnych efektów ubocznych (kliknięć) natomiast pracuje niepoprawnie w przypadku efektów "długo działających", (wybrzmiewających) np. reverb czy delay , które posiadają ustawioną linię opóźniającą na dłużej niż 4 sekundy. Opcja ta nadaje się szczególnie do wszelakich equalizerów, flangerów, phraserów, kompresorów.
 • Move Up - przesuwa wpięty efekt o jeden slot do góry .
 • Move Down - przesuwa efekt o jeden slot w dół.
 • Help - system pomocy

Zauważ, że większość opcji jakie znajdziesz w powyższym menu kontekstowym możesz znaleźć także najeżdżając na ikonę


Mixer Track Properties

 1. Equalizer parametryczny: zakres pasma
 2. Equalizer parametryczny: posmo częstotliwości
 3. Equalizer parametryczny: pasmo szerokości
 4. Equalizer parametryczny: podgląda graficzny
 5. Stereo Separation - rozdzielenie sygnału stereo
 6. Stereo Panning - panorama stereo
 7. Volume & Stereo Peak Meter - piki głośności i stereo
 8. Volume/Panning Preview Graph
 9. Send Levels - poziomy wysyłkowe

Integrated Filters

Sekcja filtrów zawiera;
 • 3-pasmowy equalizer
 • regulację głośności
 • regulację panoramy
 • regulacji rozdzielania sygnału stereo (stereo separation).

Equalizer wbudowany w mikser jest bardzo prosty i zarazem podobny do tego jaki otrzymujemy uruchamiając wtyczkę Parametric EQ. Jednakże typy pasm są tutaj z góry określone i nie można ich zmienić.

Regulacja parametru "stereo separation" pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie różnic pomiędzy lewym i prawym kanałem w miksie. Przekręcając gałkę w lewo zmniejszamy rozdzielenie sygnału, a w prawo - przeciwnie.
Stosowanie tego parametru spełnia swoje zadanie w przypadku sygnałów mono.

Dzięki filtrom głośności i panoramowania możemy uniknąć stosowania dedykowanych do tego celu pluginów. Regulacja obu parametrów jest także możliwa z poziomu każdej z 64 ścieżek insertowych

Zastosowanie powyżej opisanych filtrów ma miejsce dopiero po przejściu sygnału przez wtyczki efektów umieszczone w slotach miksera.

Send Levels

4 ścieżki efektów pojawiają się wówczas, kiedy znajdujemy się na ścieżkach insertowych. Pozwalają na ustawienie określonej ilości sygnału, który będzie wysyłany do każdej z 4 ścieżek w mikserze. Przekręcając gałkę na ścieżce wysyłkowej maksymalnie w lewo wyłączamy przechodzenie sygnału przez ścieżki wysyłkowe. Ograniczenia w kierowaniu sygnałem
 1. Istnieje możliwość kierowania w danym czasie tylko jednej ścieżki na wyjście (najczęściej jest to ścieżka master). Ograniczenie to nie dotyczy sterownika ASIO dla wyjścia audio.
 2. Nie można skierować sygnału do tej samej ścieżki, z której jest on wysyłany.
 3. Ścieżek efektów nie można przekierować na ścieżki Insert tracks.
 4. Żadnej z 64 ścieżek w mikserze nie można skierować do "ścieżki Send" . Zamiast tego, w celu dostosowania ilości sygnału wysyłanego ze "ścieżki insert" do "ścieżki send" użyj pokrętła (M).
{mospagebreak}

Pozostało mi jeszcze opisanie menu miksera (1)

Rozwijamy je klikając na ikonkę znajdującą się w lewym górnym rogu okna miksera.

File
 • Open Mixer Track State - pozwala na przywrócenie poprzednich ustawień miksera (o ile te zostały wcześniej zapisane).
 • Save Mixer Track State - pozwala na zapis stanu zaznaczonych ścieżek miksera, wliczając w to ustawienia poszczególnych tracków (slotów).
View
 • Controls - pokazuje/ukrywa panel regulacji panoramy i głośności dla każdej ścieżki w mikserze (5 i 6).
 • Names - pokazuje/ukrywa poziomy panel z trackami (śladami) (4).
Disk recording
 • Render to Wave File - przetwarza wszystkie ścieżki przygotowane go nagrywania na pliki *.wav.
 • Auto-Unarm - jeżeli aktywne, wszystkie ścieżki po zakończeniu nagrania zostaną odznaczone.
 • Auto-create Audio Clips - jeśli włączone, FL Studio wstawia nagrane pliki jako klipy audio do Playlisty.
 • Latency Compensation - jeśli włączone, FL Studio próbuje skompensować występujące podczas nagrywania opóźnienie. To czy ono wystąpi czy też nie zależy od posiadanych sterowników audio.
 • 32bit Floating Point Recording - jeśli aktywne, nagrywa pliki *.wav w rozdzielczości 32-bitowej, w przeciwnym wypadku używa standardu 16-bitowego.
Link selected channels
 • To This Track ( Ctrl+L) - linkuje wszystkie zaznaczone kanały w step sequencerze do danego, zaznaczonego tracka w mikserze.
 • Starting from This Track ( Ctrl+L) - wszystkie zaznaczone w step sequencerze kanały są podczepiane każdy do innego tracka. Przykładowo, jeśli zaznaczone są trzy kanały w step sequencerze a w mikserze mamy zaznaczoną np. ścieżkę insertową 5 to kolejne kanały zostaną zlinkowane do tracków (ścieżek) 5,6 i 7.
Select linked channels - zaznacza wszystkie kanały, które są przypisane do danego tracka w mikserze.
Set name - pozwala na określenie koloru i nazwy dla danego tracka.
Switch Smart Disable for All - włącza opcję Smart Disable dla wtyczek efektów.

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela zabronione.