Synth1 Soundbanks vol2Do naszego działu download (sekcja sound banks) trafił kolejny zestaw darmowych sounbanków (ponad 800 presetów) przeznaczonych dla wtyczki Synth1.
Synth1 Soundbanks Pack vol2