0Czasami istnieje konieczność przeniesienia wybranych elementów z jednego projektu do drugiego np układ nut w oknie Piano Roll, ustawienia miksera, ustawienia poszczególnych kanałów, ustawienia automatyki itd. Na szczęście i o tym pomyślała firma Image Line.

W celu zrealizowania powyższego zadania należy skorzystać z jednej z opcji eksportu (menu: File -> Export -> Project bones…).

Zastosowanie się do powyższej wskazówki powoduje zapis poszczególnych elementów projektu w osobnych folderach, które później z powodzeniem zaimportujesz do dowolnego innego projektu (patrz ponizszy screen).

 

0