5Istnieje kilka sposobów transpozycji nut. Najprostszą z nich jest zaznaczenie interesującego nas zdarzenia midi i dokonanie pionowego przesunięcia.

  • Transpozycji półtonowej najłatwiej jest dokonać korzystając z klawisza SHIFT + kursor do góry bądź do dołu – w zależności czy transponujemy w górę czy w dół.
  • Transpozycji oktawowej najłatwiej jest dokonać korzystając z klawisza CTRL + kursor do góry bądź do dołu – w zależności czy transponujemy w górę czy w dół – tutaj o jedną oktawę.

Jeżeli wczesniej dokonamy zaznaczenia nut przeznaczonych do transpozycji wtedy tylko one poddane zostaną opisanemu zabiegowi.