0

Automatyka to nic innego jak ruch dowolnego kontrolera, np. gałki głośności odpowiedzialnej za siłę głosu danego kanału chociażby w oknie step sequencera, który wykonany jest w sposób płynny zgodnie z informacjami zapisanymi w klipie automatyki. To trochę tak jakby ktoś wykonywał taki ruch w czasie odtwarzania songu.

Aby umiejętnie zrozumieć zależności istniejące między klipami automatyki oraz parametrami (kontrolerami) obsługiwanymi przez te klipy, przyjrzyjmy się poniższej ilustracji. W jej górnej części znajdziemy schematyczny rysunek klipu automatyki a który wykazuje pewną zmienność w czasie (na klipie zamieściliśmy punkty czasowe 1, 2 oraz 3.

Gdyby poniższy (schematyczny) [1] klip automatyki zlinkować do np. gałki głośności [2], w chwili odtwarzania gałka wykonałaby ruch (obróciłaby się przeciwnie do wskazówek zegara od pozycji 1 do pozycji, 2 po czym zmieniłaby kierunek ruchu na zgodny z ruchem wskazówek zegara w pozycję 3.

 

1

1

Pewnie się zastanawiasz, po co właściwie takie udogodnienia. Wykorzystanie możliwości automatyki pozwala w prosty sposób z nudnego trancowego utworu stworzyć dzieło sztuki cechujące się potężną zmiennością – zmiennością, którą osiągniemy właśnie dzięki automatyce (przez to w utworze nie wieje nudą).

W poniższym tekście zajmiemy się podstawowymi elementami autoamatyki

W Fl-u automatyzować możemy na dwa sposoby:

  • Wykorzystując klipy automatyki, czyli klipy będące swego rodzaju generatorami umieszczanymi w step sequencerze, (podobnie jak instrumenty). Mogą one funkcjonować, jako niezależne patterny.
  • Wykorzystując tzw. zdarzenia automatyki (i możliwości edytora Events) mogące funkcjonować jedynie w pełnej zależności z patternem, w którym są umieszczone, (choć nie jest to do końca prawda).

 

Klipy automatyki

Tworzenie klipu atomatyki może odbywać się na kilka sposobów:

  • Najprostsza metoda polega na prawo kliku na, paramer, który chcemy poddać automatyzacji, po czym wybór z menu kontekstowego pozycji ‘Create automation clip’ (patrz poniższy screen, na którym widać proces tworzenia klipu automatyki dla parametru głośności na kanale, do którego wczytano Trance lead).

1

Musisz wiedzieć, że powyższa metoda działa jedynie, z natywnymi instrumentami FL Studio. W przypadku VST konieczne jest wykonanie manualnego ruchu interesującym nas kontrolerem (tym, który chcemy poddać procesowi automatyzacji), następnie wybieramy z menu okna Fruity Wrappera (lewy górny róg) pozycję Last tweaked parameter> Create automation clip.

Poniższy screen prezentuje proces tworzenia klipu automatyki dla wybranego kontrolera wtyczki Nexus.

4

Niezależnie od tego czy automatyzujesz parametr pochodzący, z natywnej wtyczki Fl Studio czy też z wtyczki trzeciego producenta – wynik opisanych powyżej operacji jest taki sam: utworzenie klipu automatyki, który zlinkowany jest do interesującego nas kontrolera.

Poniżej screen obrazuje utworzony zgodnie z powyższym opisem klip automatyki:

5

Utworzony klip automatyki w oknie playlisty ma taką długość, jaką długość ma w danej chwili realizowany projekt. W przykładzie powyżej poza klipem automatyki nie znajdziemy innych klipów stąd też jego domyślna długość.

Zaczynamy pracę z klipem:

6

W początkowej fazie nasz klip posiadał jeden końcowy punkt kontrolny (control point). Celem zwiększenia długości klipu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy za jego krawędź i przeciągnąć myszką w prawą stronę, po czym zwolnić przycisk myszy.

Na powyższym screenie wyraźnie widać, że nasza krzywa posiada kilka punktów kontroli. Punkty takie dodajemy przytrzymując klawisz Ctrl na klawiaturze plus przesunięcie kursora myszy w miejsce, w które chcemy wstawić taki punkt. Kursor myszy zmienia swój znak na plus (+).

Poszczególne punkty można przenosić wzdłuż krzywej – w tym celu należy – najeżdżamy kursorem myszy na wybrany punkt (kursor zmienia się w rączkę), po czym klikając i przytrzymując lewy przycisk myszy przesuwamy punkt kontrolny w interesujące nas miejsce, po czym zwalniamy przycisk myszy.

Aby zmienić kształt „szyny” pomiędzy punktami kontrolnymi, klikamy lewym przyciskiem myszy na tę cześć szyny wykonując myszką ruch do góry bądź na dół (lewy przycisk myszy musi być wciśnięty). Po zakończeniu operacji zwalniamy przycisk myszy.

W celu usunięcia punktu kontrolnego klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrany punkt, po czym z menu kontekstowego wybieramy: Delete. Kształtem krzywej możemy równięż manipulować korzystając z opcji: Single Curve, Double Curve, Hold, Stairs czy Smooth Stairs. Kiedy nasz klip przybierze interesującą nas formę przesłuchajmy, w jaki sposób wpłynie on na ostateczny wynik, – jakim jest brzmienie Trance lead. Przyznać trzeba, że ten nie jest może spektakularny – jednakże mam chodziło o samą ideę. Być może właśnie zastanawiasz się jak do tej pory mogłeś pracować w takiej niewiedzy.

Klipy automatyki gotowce:

FL Studio posiada szereg gotowych clików w postaci presetów, od których sugeruję zacząć. Znajdziemy je oczywiście w przeglądarce (tę przywołujemy skrótem F8) w katalogu Channel Presets> Automation Clips.

7

Klipy automatyki możemy przeciągać i upuszczać na play listę z poziomu przeglądarki.

8

Na potrzeby powyższego tuto rialu wybrałem preset BasicGate1. Aby ułatwić sobie pracę proponuję dokonać powiększenia (zoom). Do tego celu wykorzystamy parametr Zoom time (prawy górny róg okna play listy). Patrz poniższy screen:

9

Klikając lewym przyciskiem myszy na Zoom time a następnie wykonując myszką ruch w dół lub do góry zmniejszamy/zwiększamy powiększenie.

Aby dopasować długość załadowanej z przeglądarki sekwencji do tej klipu automatyki odpowiedzialnego za kontrolę natężenia głosu w kanale Trance lead…

10

…skorzystać należy z narzędzia Paint (rysowania) - Paint button na poniższym screenie. Klip należy wcześniej zaznaczyć, po czym trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnąć myszką w prawą stronę.

 

11

Wszystko pięknie – wstawiliśmy gotowy klip, tylko jak go teraz podpiąć pod interesujący nas parametr?

W tym celu należy kliknąć na prawym przyciskiem myszy na wybrany parametr (u nas gałka głośności w kanale Lead trance, po czym wybrać pozycję: choose Link to controller.

12

W oknie Remote control settings wybieramy klip BasicGate1 (pozycja Internal Controller z rozwijanego menu) patrz poniższy screen:

13

Po czym klikamy przycisk Accept. Skutek powyższej operacji: zl;inkowania klipu automatyki do gałki głośności na kanale w step sequencerze.

Posłuchajmy jak to brzmi. Bramkowane brzmienie lead – brzmi super.

Tak na marginesie jeśli przejdziemy do widoku Step Sequencera (F6) zauważysz, że każdy klip automatyki posiada swój niezależny kanał. Usunięcie danego klipu automatyki z play listy nie jest równoznaczne ze skasowaniem kanału go obsługującego. Zatem jeżeli przypadkowo skasujesz w play liście klip automatyki nie martw się. Z poziomu Step Sequencera powtórnie uzyskasz do nich dostęp (patrz poniższy screen):

14

Powyższa technika była prostą demonstracją umiejętnego korzystania z klipów automatyki, jednakże można ją zastosować do dowolnego kontrolera zarówno natywnej wtyczki jak i dowolnego pluginu VST.

Nie ma złotych zasad determinujących sposób postępowania z automatyką. Najlepszą metodą jest praktyka i eksperymentowanie. Powodzenia

Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publikacja powyższego tekstu na innych witrynach są zabronione.