Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć Ci najbardziej użyteczne skróty klawiszowe z jakich warto korzystać w programie Fl Studio.

O tym, że skróty klawiaturowe ułatwiają człowiekowi pracę w wielu programach, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Wiele ruchów myszką można zastąpić wciśnięciem odpowiedniej kombinacji na klawiaturze.
Niemal każdy istniejący na rynku program takowe posiada. Część z nich jest na tyle uniwersalna, że można tę samą kombinację klawiszy stosować w każdym programie - a co ciekawe jest ona odpowiedzialna za takie same operacje.

Poniżej przedstawiam te najczęściej wykorzystywane chociaż nie wyczerpują one wszystkich kombinacji jakie znajdziemy w programie fruity loops studio.

File Operations - operacje na plikach
 • Ctrl+O otwórz plik
 • Ctrl+S zapisz plik
 • Ctrl+N zapisz nową wersję pliku
 • Ctrl+Shift+S zapisz jako...
 • Ctrl+R eksportuj plik
 • Ctrl+Shift+R eksportuj plik do formatu *.mp3
 • Ctrl+Shift+M eksportuj plik do formatu MIDI (*.mid)
 • Alt+1..8 otwórz ostatni plik (jeden z ostatnio otwieranych)
Pattern Selector (Numpad) - wybór nowego patternu (klawisze klawiatury numerycznej)
 • 1..9 wybór patternu (1..9)
 • + następny pattern
 • - poprzedni pattern
 • prawa strzałka następny pattern
 • lewa strzałka poprzedni pattern
 • F4 następny pusty pattern
Step Sequencer
 • 1...9,0 przełącznik pomiędzy trybem Mute/Umute dla pierwszych 10 kanałów
 • Ctrl + 1..9,0 przełącznik pomiędzy trybem solo/unsolo dla pierwszych 10 kanałów
 • Up Arrow poprzedni pattern
 • Down Arrow następny pattern
 • Ctrl + Del kasuj zaznaczony kanał(y)
 • Alt + G grupuj zaznaczone kanały
 • Alt + Z pakuj zaznaczone kanały
 • Alt + U rozpakuj zaznaczone kanały
 • Alt + strzałka do góry przesuń zaznaczone kanały w górę
 • Alt + strzałka w dół przesuń zaznaczone kanały w dół
 • Page Up przejście do następnej grupy
 • Page Down wybór poprzedniej grupy
 • Ctrl + X wytnij
 • Ctrl + C kopiuj
 • Ctrl + V wklej
 • Ctrl + Shift + C sklonuj kanał
 • Shift + lewa strzałka przesuwa nuty w step sequencerze w lewo
 • Shift + prawa strzałka przesuwa nuty w step sequencerze w prawo
 • Alt + R funkcja randomize
 • Alt + P wyślij (nuty) do piano roll
 • K pokaż keyboard edytor
 • G pokaż edytor gaficzny
Record / Playback / Transport - nagrywanie odtwarzanie (panel transportu)
 • BackSpace przełącznik snap/line
 • Space start/Stop odtwarzanie
 • L przałączanie się pomiędzy trybami Pattern/Song Mode
 • R włączenie wyłączenie trybu nagrywania
 • 0 (NumPad) przyspieszenie odtwarzania
 • / (NumPad) poprzednia kostka (w trybie song)
 • * (NumPad) następna kostka (w trybie song)
 • Ctrl + E przełączenie w tryb edycji (w przypadku sampli otwiera się okno Waveedit)
 • Ctrl + H zatrzymanie odtwarzania - w przypadku nieprawidłowego zachowania się fl studio
 • Ctrl + T włączenie/wyłączenie trybu pozwalającego na wprowadzanie nut z poziomu klawiatury "qwerty"
 • Ctrl + B włącza tryb miksowania nut (możliwość dodania nowych do tych już istniejących w piano roll)
 • Ctrl + Shift + M włącznik metronmu
 • Ctrl + I przełączenie w tryb oczekiwania na sygnał np. z klawiatury sterującej
Window Navigation - poruszanie się pomiędzy oknami wewnątrz aplikacji
 • Tab przełączanie się pomiędzy oknami
 • Enter pokazuje/ukrywa/maksymalizuje/minimalizuje okno playlisty
 • Esc zamyka aktywne okno
 • F1 otwiera manuala
 • F5 pokazuje/ukrywa playlistę
 • F6 pokazuje/ukrywa Step Sequencer
 • F7 pokazuje/ukrywa Piano Roll
 • F8 pokazuje/ukrywa przeglądarkę (browser)
 • F9 pokazuje/ukrywa Mixer
 • F10 pokazuje/ukrywa okno ustawień MIDI
 • F11 pokazuje/ukrywa informacji o utworze
 • F12 zamyka wszystkie okna
 • Ctrl+Shift+H powoduje organizację (chodzi o ułożenie) okien
Playlist - skróty dotyczące okna playlisty
 • Shift + Ctrl + Ins wstawianie patternu (przed tym, który jest zaznaczony)
 • Shift + Ctrl + Del kasowanie zaznaczonego patternu
 • Alt + strzałka do góry przesunięcie zaznaczonego patternu w górę
 • Alt + strzałka w dół przesunięcie zaznaczonego patternu w dół
 • Alt + G wybór koloru siatki
 • Alt + C określenie koloru zaznaczonych np. patternów
 • Alt + P edycja zaznaczonego patternu w piano roll
 • Alt + Q szybka kwantyzacja
 • Ctrl + A zaznacz wszystko
 • 0 (zero) ustawienie makera podczas odtwarzania w środku ekranu
 • Alt + F tryb płaskiego wyświetlania klipów
 • Ctrl + Alt + F efekt szkła na klipach (chodzi o wyświetlanie)


Autor: Pietia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i umieszczanie bez zgody właściciela zabronione.