Syntheway Virtual Musical Instruments - Syntheway Strings v2.5Syntheway Virtual Musical Instruments zaktualizował wtyczkę Syntheway Strings do wersji v2.5. Wraz z pojawieniem się nowej wersji zaktualizowano wygląd pluginu Syntheway Strings to instrumetn oparty na samplach typu string (smyczki).
Syntheway Strings: (najważniejsze zmiany)

  •     dodano nowe tryby pracy: Strings, Hybrid Strings and Pizzicato Strings
  •     wzbogacono bank brzmień o dodakowe 36 brzmień
  •     dodano filtr z przełącznikiem trybu pracy
  •     całkowicie przeprojektowano interface