archive ToneBytes - GLS! vocal remover Popular

423 downloads

GLS! to wtyczka, której nadrzędnym celem jest usuwanie partii wokalnej ze ścieżki audio. Wtyczka eliminuje wokal przede wszystkim z centralnej partii utworu, która to w głównej części jest nim wypełniona.Plugin działa w taki sposób, aby jednocześnie zapobiec usunięciu ścieżek: perkusyjnej oraz basowej (które jak wiadomo również rozłożone są centralnie w miksie).

tonebytes_gls.jpg