0aWielokrotnie otrzymuję od Was pytanie: W jaki sposób załadować własne style z rozszerzniem *.stl? do instrumentu marki Korg Pa (pa1x, pa2x, pa900, pa3x cz najnowszego modelu pa4x).

W tym krótkim poradniku pokażę na przykładzie modelu Korg pa3x krok po kroku jak to zrobić. Zatem zaczynamy!

Poznaj koniecznie: poradniki dla instrumentów Korg pa w wersji elektronicznej (instrukcje postępowania w formacie PDF)

 

Wciskamy przycisk MEDIA znajdujący się z lewej strony wyświetlacza:

0

Przechodzimy do zakładki Load, po czym z rozwijanego menu dokonujemy wyboru właściwego dysku, na którym zamieszczony jest nasz styl (najszczęściej pendrive, który wcześniej wpinamy w jedno z dwóch dostępnych portów USB) Po wyborze dysku na wyświetlaczu wyświetli się jego zawartość (poniższy screen obrazuje wyświetloną zawartość dysku KHD-USER)

Jeżeli interesujący nas plik znajduje się w konkretnym folderze – należy go zaznaczyć a następnie przycisnąć przycisk Open

0

w naszym przypadku plik zamieszczony w ramach SET-u My.Data.SET/Style

 

0

Na powyższym screenie widać dwa SETy stanowiące zbiory klilku styli. W naszym przypadku interesujące nas style znajdują się w banku USER01.sty

Uwaga jeżeli wybierzemy bank i klikniemy Load – naszym oczom ukaże się poniższy screen:

 

0

z poziomu którego możemy zadecydować do jakiej lokalizacji załadować cały bank (może to być jeden z 3 banków USER bądź 12 banków FAVOURITE). Taki sposób ma jedną wadę – powoduje załadowanie całego banku styli zastępując poprzednio istniejące.

 

Co zrobić w przypadku, gdy chcemy załadować tylko wybrane (pojedyńcze) style?

W tym celu należy na zaznaczonym pliku USER01.sty kliknąć jeszcze raz OPEN. Naszym oczom ukaże się poniższe okno z listami pojedynczych styli.

0

Wybór dowolnego stylu i kliknięcie LOAD spowoduje pojawienie się kolejnego okna dialogowego, z poziomu którego będziemy mogli dokonać wyboru lokalizacji komórki do której załadujemy styl – w tym celu wybieramy przycisk SELECT, wskazujemy interesującą nas komórkę:

0

Wciskamy przycisk Exit i potwierdzamy wciskając OK (powyższy screen).

0

 

Chcesz jeszcze lepiej poznać Korga?

Zapraszam do zapoznania się z ofertą indywidualnego kursu obsługi Korga pa3x/Korga pa2x/Korga pa900.