2Czy wiesz, że Fl Studio pozwala na zapis ustawień stanu poszczególnych ścieżek insertowych miksera a przez to ich przywołanie na dowolnej ścieżce konsoli?

Mixer track state to opcja zapisu ustawień pojedynczej ścieżki, na który składają się wszystkie wpięte FX-y, ich ustawienia, poziomy głośności, wartości panoramy. Wszystkie te dane magazynowane są w pliku z rozszerzeniem *.fst.

 

Powyższa cecha okazuje pomocna, gdy posiadamy ulubione ustawienia w postaci łańcucha wpiętych na danym kanale wtyczek. Jest to oszczędność czasu, ponieważ nie ma konieczności ładowania oraz ustawiania poszczególnych pluginów.

 

W jaki sposób zapisać do pliku konfigurację danego kanału insertowego miksera w fl studio?

  1. Otwieramy okno miksera, po czym przechodzimy do ścieżki, której stan chcemy zapisać
  2. Z menu (prawy górny róg) wybieramy: File -> Save mixer track state as… - użycie tej opcji powoduje wywołanie okna eksploratora, z poziomu którego przechodzimy do folderu, w którym dokonujemy zapisu ustawień (do pliku z rozszerzeniem *.fst) Domyślnie w Flu jest folder FL Studio\Data\Patches\Mixer, jednakże może to być również Twój własny.

Jeżeli na szybko zależy nam na przekkopiowaniu ustawień insertowych danego kanału:

  1. Rozwijamy menu tak jak na poniższym screenie klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu ‘File -> Save mixer track state as'
  2. Przeciągamy (trzymając wcinięty lewy przycisk myszy) po czym upuszczamy ustawienia wybranego wczesniej kanału insertowego na dowolny (patrz poniższy screen)

3