Korg PA bez tajemnicDla chętnych chcących pobawić się styli z Korga pa5x (wielkość pobieranego pliku: ok 17 MB):

Link do styli z Korga pa5x

Uwaga, zabawa na własne ryzyko.

korgpa5x defaultstyle 0